Tình Ô Lâu!

Sông quê xanh mát thuở nào... Soi lòng đất mẹ ấm tình phù sa! Đã qua mấy cuộc can qua? Ô Lâu vẫn tỏ... như là tình em. Xuân Huy

Tình Ô Lâu!

Sông quê xanh mát thuở nào... Soi lòng đất mẹ ấm...

Hoài vọng!

Lúc sung sướng nghỉ buổi nguy nan! Thưở giàu sang...

Tình sao hôm!

Chia tay nhau em về phố nhỏ... Gửi lại một trời...

Scroll To Top