• Quyên góp xây dựng quỹ hỗ trợ tân sinh viên

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------- THƯ NGÕ ( V.v quyên góp xây dựng quỹ hỗ trợ tân sinh viên) Kính gửi: Quý bà con cô bác, quý anh chị em hội viên. Lời đầu tiên...

Gởi bạn!

Tóc thề em xõa bờ vai! Để cho ai... Đứng ngồi không yên. Men theo những vết chân chim? Lần tìm kỉ niệm nhói tim một thời... Có người bạn nhỏ xa rồi!? Lòng mình...

Scroll To Top