Quê mẹ...

Phong chương xứ cát quê mình... Con đi mấy dặm đường dài nhớ mong... Bây chừ ngày mới sang  trang... Nặng tình đất mẹ ngày...

Scroll To Top