Mừng hạnh phúc Thanh Duy - Thanh Xuân

Bấy lâu ngày đợi đêm mơ Hôm nay thoả nỗi đợi chờ ước mong Vừa qua đón cánh thiếp hồng Đôi bên hai họ ta cùng hân...

Hạ về!

Khoảng không đó, em tựa gót bên ai? Anh chưa đến,...

Tình Ô Lâu!

Sông quê xanh mát thuở nào... Soi lòng đất mẹ ấm...

Hoài vọng!

Lúc sung sướng nghỉ buổi nguy nan! Thưở giàu sang...

Scroll To Top