• Quyên góp xây dựng quỹ hỗ trợ tân sinh viên

    Đều đặn hàng năm, cứ khoảng thời gian tháng 6 trên quê hương chúng ta các con, em độ tuổi thi đại học lại nô nức chuẩn bị lên đường mang theo niềm khát khao và kỳ vọng của gia đình và xã hội.

Hoài vọng!

Lúc sung sướng nghỉ buổi nguy nan! Thưở giàu sang nhớ thời nghèo khó?

Tình sao hôm!

Chia tay nhau em về phố nhỏ... Gửi lại một trời...

Scroll To Top