• Quyên góp xây dựng quỹ hỗ trợ tân sinh viên

    Đều đặn hàng năm, cứ khoảng thời gian tháng 6 trên quê hương chúng ta các con, em độ tuổi thi đại học lại nô nức chuẩn bị lên đường mang theo niềm khát khao và kỳ vọng của gia đình và xã hội.

Tình sao hôm!

Chia tay nhau em về phố nhỏ... Gửi lại một trời thương nhớ đầy vơi! Tình yêu đầu thuở ấy lên ngôi? Buốn không anh khi lời từ giả. Trót trao nhau buổi mình...

Tình sao hôm!

Chia tay nhau em về phố nhỏ... Gửi lại một trời...

Scroll To Top