• Quyên góp xây dựng quỹ hỗ trợ tân sinh viên

    Đều đặn hàng năm, cứ khoảng thời gian tháng 6 trên quê hương chúng ta các con, em độ tuổi thi đại học lại nô nức chuẩn bị lên đường mang theo niềm khát khao và kỳ vọng của gia đình và xã hội.

Danh sách ủng hộ quỹ Tân sinh viên năm 2015

Để cổ động cho tinh thần hiếu học cũng như kỳ vọng vào một lứa công dân trẻ,trí thức mai sau góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp. Ban liên lạc hội đồng...

Gởi bạn!

Tóc thề em xõa bờ vai! Để cho ai... Đứng ngồi không...

Scroll To Top