• Làng Lương Mai chính thức ra mắt giao diện website mới

  Ngày 20/11/2014, Làng Lương Mai chính thức giới thiệu và đưa website mới nâng cấp vào sử dụng tại địa chỉ www.langluongmai.com. Với việc giới thiệu website mới, Làng Lương Mai mong muốn đẩy mạnh hơn nữa hoạt động gặp gỡ,...

Thân gửi...!

Anh ơi, bao giờ Anh trở lại ? Quê hương mình chừ đã sinh sôi ! Đất trời xanh tốt nơi nơi... Quê hương ta đó Anh chừ ở đâu. Chiều nay một thoảng mưa ngâu ! Bâng...

Thân gửi...!

Anh ơi, bao giờ Anh trở lại ? Quê hương mình chừ...

 • Lũy tre ngày nào!

  Lũy tre ngày nào!
  "Mai bác qua Nôm cho mạ con rồi mạ con chàng hảng lại cho!?" Đó là lời tôi được nghe ở mẹ từ thời thơ dại. Ngày đó quê tôi vào mùa làm đất gieo sạ. Nhà tôi không có trâu, bò để cày bừa cho nên cứ mỗi mùa vụ tới mẹ tôi lại...
 • Nơi tôi sinh ra

  Nơi tôi sinh ra

  NƠI TÔI SINH RA “Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường...
 • Ơn trời ... cho!

Scroll To Top