Chuyện về cái cổng làng...?

Chuyện về cái cổng làng...?

Rất nhiều người trong chúng ta có một làng quê, một cái cổng ngõ ra làng và qua một cái cổng làng để lên đường cái quan, bước ra đời thi thố tài năng, tìm công danh hay chỉ đơn giản là kiếm đủ...

Lương Mai FC, đội bóng trong tim...

Lương Mai FC, đội bóng trong tim...

   Nhắc tới bóng đá Lương Mai, chúng ta không thể nào quên được một quá khứ hào hùng, oanh liệt với những danh thủ đã đi vào lịch sử của Làng...Những ai yêu bóng đá quê hương đều không...

Scroll To Top