Lợp ngói cổng Làng

Lợp ngói cổng Làng

Sau thời gian vào mùa thu hoạch vụ hè thu 2014 bây giờ cổng Làng đã đi vào tháo coffa, lắp đan để lợp ngói. Một số hình ảnh cụ thể bà con xem.

Làng Lương Mai thu hoạch lúa hè thu

Làng Lương Mai thu hoạch lúa hè thu

Bắt đầu từ ngày 25/7 AL, Làng Lương Mai bắt đầu thu hoạch lúa hè thu. Năm nay thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh nên nông dân giảm được khá nhiều về chi phí đầu tư, đồng thời tăng được năng...

Giấy phép xây dựng cổng Làng Lương Mai

Giấy phép xây dựng cổng Làng Lương Mai

Sở Giao thông vận tải đã đồng ý cho Làng Lương Mai xây dựng cổng chào tại vị trí km36+800 đường tỉnh 4.   Giấy phép xây dựng cổng Làng Lương Mai Vị trí xây dựng cổng Bác trưởng thôn...

Scroll To Top