Thông báo khẩn

Thông báo khẩn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số:  003/2012-TM  T.P Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11...

Đại hội đồng hương Làng Lương Mai

Đại hội đồng hương Làng Lương Mai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  Ban liên lạc HDH làng Lương Mai Độc Lập -  Tự do - Hạnh phúc                                        ...

HỌP HỘI ĐỒNG HƯƠNG LÀNG LƯƠNG MAI

HỌP HỘI ĐỒNG HƯƠNG LÀNG LƯƠNG MAI

   Hội đồng hương làng Lương Mai tại thành phố HCM kính mời anh chị em ban đại diện HĐH Lương Mai  tại Tp.HCM đến dự buổi họp trù bị cho  việc tổ chức  bầu lại ban chấp hành...

Scroll To Top