Thông báo khẩn


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số:  003/2012-TM  T.P Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2012

----o0o----

THÔNG BÁO


Kính gởi: Toàn thể bà con Hội đồng hương.

      Thay mặt ban liên lạc Hội đồng hương xin gửi tới bà con, anh chị em lời chúc sức khỏe và hạnh phúc!.

Ban liên lạc Hội đồng hương xin thông báo đến toàn thể bà con Quỹ hội hiện nay như sau:

I: Số tiền đã thu:

1. Quỹ hội 100.000đ/ người: 6.000.000đ
2. Tiền tiệc (tự nguyện): 14.050.000đ
3. Tiền banner quảng cáo trên website: 8.000.000đ

- CLC = 2.000.000đ;
- PGI = 2.000.000đ;
- Mai Việt = 1.000.000đ;
- Hoàng Long Fire= 1.000.000đ;
- Mây tre = 1.000.000đ;
- Canh chua Việt = 1.000.000đ.

4. Tiền họp trù bị còn: 200.000đ

 

Tổng số tiền đã thu: 28.250.000đ (hai mươi tám triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng)

II: Số tiền đã chi:

1. Tiền hội tiệc ngày 11/11/2012: 19.424.000đ (Bao gồm thức ăn, nước uống và ban nhạc)
2. Tiền treo 1 giải đua ghe (Ban liên lạc thống nhất vào trưa 11/11/2012, không tính 01 giải được Ban liên lạc huy động ngay tại tiệc(4.000.000đ)): 1.000.000đ
3. Tiền đặt chổ cho website www.langluongmai.com trên Internet (2 lần): 1.450.000đ
4. Mua bì thư: 100.000đ

Tổng số tiền đã chi: 21.974.000đ (Hai mươi mốt triệu, chín trăm bảy mươi tư ngàn đồng)

Số tiền Quỹ của HĐH còn lại là = (I) – (II)= 6.276.000đ
Bằng chữ: Sáu triệu hai trăm bảy mươi sáu ngàn

Thay mặt ban liên lạc Hội đồng hương trân trọng kính báo!.

Nội dung bình luận

Chỉ chấp nhận bình luận bằng tiếng Việt có dấu, những bình luận sai qui định sẽ bị xóa.

Nhấn Shift + Enter để xuống dòng. Bình luận tối đa 300 ký tự. 0 ký tự
Không có bình luận nào
Scroll To Top