Kế hoạch tham gia giải bóng đá Thanh niên nông thôn xã Phong Chương năm 2015


XÃ ĐOÀN PHONG CHƯƠNG
BCH CHI ĐOÀN LƯƠNG MAI
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Lương Mai, ngày ... tháng 05 năm 2015
KẾ HOẠCH
V/v tham gia giải bóng đá Thanh niên nông thôn năm 2015

Thực hiện kế hoạch số 21/ KH-ĐTN ngày 21/05/2015 của BCH Đoàn xã Phong Chương về việc tổ chức giải bóng đá thanh niên nông thôn lần thứ III năm 2015. Và sau cuộc họp Chi Đoàn ngày 27/05/2015, nay BCH chi Đoàn thôn Lương Mai lập kế hoạch tham gia giải bóng đá với các nội dung sau:

I. Mục đích, yêu cầu.
    1. Mục đích.
    Giải bóng đá Thanh niên nông thôn năm 2015 do xã Đoàn Phong Chương tổ chức là một sân chơi bổ ích cho các Đoàn viên Thanh niên trong dịp hè. Khơi dậy truyền thống thể dục thể thao, và cũng đáp ưng nhu cầu của đông đảo Đoàn viên Thanh niên và niềm đam mê bóng đá của bà con nhân dân trên địa bàn.
    2. Yêu cầu.
    Các đoàn viên Thanh niên trong thôn có ý thức và nhiệt tình tham gia giải. Sắp xếp thời gian và công việc một cách hợp lý để tham gia tranh giải, cổ vũ cho đội bóng thôn nhà.
II. Tổ chức thực hiện.
    1. Chi Bộ thôn Lương Mai
    - Chỉ đạo trực tiếp cho BCH chi Đoàn và các ban ngành, đoàn thể trong thôn về việc lên kế hoạch tham gia giải.
    2. BCH chi Đoàn thôn Lương Mai
    - Có trách nhiệm phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong thôn về việc lên kế hoạch tham gia giải chịu trách nhiệm chung về việc lên kế hoạch tham gia giải.
    - Huy động lực lượng Đoàn viên-Thanh niên trong thôn tham gia. Tổ chức tập luyện, chọn và lập danh sách đội bóng.
    3. Thôn trưởng và các ban ngành, đoàn thể trong thôn.
    - Phối hợp và giúp đỡ BCH chi Đoàn trong công tác chuẩn bị trước, trong và sau khi giải đấu kết thúc.
 
III. Kế hoạch tập luyện.
    1.Thành lập ban huấn luyện.
     Sau khi họp bàn kế hoạch tham gia BCH chi Đoàn lên danh sách Ban huấn luyện như sau.
  1. Ông Trần Đăng Đề        Thôn trưởng        : Trưởng đoàn
  2. Đ/c Nguyễn Văn Hòa                                              : Đội trưởng đội bóng
  3. Đ/c Nguyễn Như Thảo  Bí thư BCH chi Đoàn     : Thành viên.
  4. Đ/c Nguyễn Văn Thịnh  PBT BCH chi Đoàn    : Thành viên.
  5. Đ/c Nguyễn Hữu Trọng UV BCH chi Đoàn        : Thành viên
  6. Mời Ông Nguyễn Xuân Cảm làm HLV cho đội bóng.
      2. Lịch trình tập luyện cho đội bóng

Căn cứ theo lịch của ban tổ chức dự kiến giải bóng đá thanh niên nông thôn xã Phong Chương năm 2015 sẽ bắt đầu khởi tranh từ ngày 16/06/2015 đến ngày 10/07/2015. BCH chi Đoàn lên kế hoạch tập luyện như sau.
Bắt đầu từ ngày 01/06/2015 đến ngày 14/06/2015.
Trong quá trình tập luyện, BCH chi Đoàn sẽ phối hợp với Ban huấn luyện sẽ chọn và lập danh sách các cầu thủ tham gia đội bóng của thôn.
Dự kiến sẽ mời một đơn vị đá giao hữu để kiểm tra và chốt đội hình trước khi gải bóng đá khởi tranh.
 

IV. Kinh phí tham gia giải.

    Hiện nay kinh phí hoạt động của BCH chi Đoàn rất hạn hẹp nên BCH chi đoàn kính mong cấp Ủy, Chi bộ, các ban ngành đoàn thể trong thôn, BQL HTX hỗ trợ về tinh thần và vật chất để BCH chi Đoàn và các Đoàn viên trong thôn có điều kiện tốt nhất để tham gia gải bóng đá Thanh niên nông thôn xã Phong Chương năm 2015 thành công nhất.

    BCH chi Đoàn sẽ có bảng dự trù kinh phí đầy đủ để trình cấp Ủy chi Bộ, và các ban ngành đoàn thể trong thôn xem xét và tạo điều kiện.

    Trên đây là kế hoạch tham gia “giải bóng đá thanh niên nông thôn năm 2015” của BCH chi đoàn thôn Lương Mai, kính trình cấp Ủy Chi bộ, các ban ngành đoàn thể, Thôn trưởng, BQL HTX và toàn thể Đoàn viên Thanh niên trong thôn được biết và phối hợp thực hiện.

Nơi nhận:
- Chi bộ thôn Lương Mai;
- Các ban ngành, đoàn thể trong thôn;
- Thôn trưởng;
- BQL HTX;
- Hội đồng hương Lương Mai tại TP HCM
- Thông báo cho ĐV-TN.

TM BCH CHI ĐOÀN
BÍ THƯ
Nguyễn Như Thảo

Nguồn: BCH Chi Đoàn Lương Mai

Nguồn: BCH Chi Đoàn Lương Mai

Nội dung bình luận

Chỉ chấp nhận bình luận bằng tiếng Việt có dấu, những bình luận sai qui định sẽ bị xóa.

Nhấn Shift + Enter để xuống dòng. Bình luận tối đa 300 ký tự. 0 ký tự
Không có bình luận nào
Scroll To Top