• Ơi, những công trình!

  Ơi, những công trình!

  Đón tết, vui xuân cùng chúc nhau những gì tốt đẹp cho ngày mai. Tôi bồi hồi, xúc động nghĩ về những ngày đã qua… khi nghe kể rằng: Hồi quê mình mới giải phóng. Nhân dân huyện Hương Điền (tức Phong điền và Hương Trà bây giờ) đi...
 • Xa quê nghe vọng tiếng hò!

  Xa quê nghe vọng tiếng hò!

  Hò ơ ờ hờ hò hớ... Hò ơ ờ hờ hò hớ! Tết đến xuân sang! Mùa màng rộn rả. Tôi...
 • Lũy tre ngày nào!

 • Nơi tôi sinh ra

 • Ơn trời ... cho!

Scroll To Top