Báo cáo công tác đoàn và hoạt động thanh thiếu nhi 2015 - Phương hướng hoạt động 2016 của BCH chi đoàn thôn Lương Mai


XÃ ĐOÀN PHONG CHƯƠNG
CHI ĐOÀN LƯƠNG MAI
***
 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Lương Mai, ngày 04 tháng 02 năm 2016
 
 
BÁO CÁO TỔNG KẾTCÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO TNN NĂM 2015 VÀ DỰ THẢO PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016
 
 
PHẦN I: BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NĂM 2015
 
I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ra sức lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XII của Đảng. Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng quê hương Phong Điền, kỷ niệm 25 năm ngày tái lập huyện.... Hòa trong không khí đó, dưới sự giúp đỡ, chỉ đạo của Cấp ủy Chi bộ thôn, các ban ngành đoàn thể tong thôn tuổi trẻ thôn Lương Mai đã ra sức thi đua lập thành tích và đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực sau:
1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức tuân thủ pháp luật:
          Công tác giáo dục tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên trong chi đoàn là một trong những nội dung quan trọng, góp phần hình thành nhân cách lối sống toàn diện cho các đoàn viên trong chi đoàn. Đây cũng là khâu trọng yếu của công tác Đoàn bởi lẽ Đoàn là tổ chức thay mặt Đảng trực tiếp giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ.
Đã làm tốt công tác tuyên truyền cho Đoàn viên Thanh niên trong chi đoàn về các ngày lẽ lớn của quê hương đất nước như: Chào mừng 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng quê hương Phong Điền, 25 năm ngày tái lập huyên và các ngày lễ lơn khác.
Tuyên truyền và vận động đoàn viên trong chi đoàn không mắc phải các tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật, cam kết thực hiện lối sống văn hóá.
2. Công tác thực hiện các phong trào, chiến dịch trong năm 2015.
          Trong công cuộc mà toàn dân đang ra sức chung tay xây dựng nông thôn mới, tuổi trẻ thôn Lương Mai cũng nhận thức được và cũng đã góp một phần công sức vào phong trào xây dựng nông thôn mới, cụ thể:
          - Dưới sự chỉ đạo của Ban thường vụ xã đoàn BCH đã điều động đoàn viên trong chi đoàn thôn Lương Mai cùng với tham gia vào hoạt động giải phóng mặt bằng cho đường chính thôn Phú Lộc, với chiều dài hơn 300m theo chuẩn nông thôn mới.
          - Thực hiện tháng Thanh niên năm 2015,  tuổi trẻ thôn Lương Mai cũng đã tham gia vào các hoạt động do Đoàn cấp trên phát động, như: Chiến dịch vớt bèo, khơi thông dòng chảy tại tuyến kênh hói Hà do Ban thường vụ Huyện Đoàn phát động; Chiến dịch diệt cây Mai Dương tại tuyến Sông Ô Lâu do Ban thường vụ xã Đoàn Phát động..
          Trong công tác hiến Máu tình nguyện, là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội, thực hiện sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên, BCH chi đoàn thôn cũng đã vận động các đoàn viên trong chi đoàn thôn Lương Mai tham gia hiến máu với hơn 5 đơn vị máu trong năm 2015.
          3. Công tác xây dựng cũng cố tổ chức cơ sở Đoàn, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân.
          Cuối năm 2014, do một số nguyên nhân, bộ máy của BCH chi đoàn thôn Lương Mai đã có dấu hiệu đi xuống, và nhiều thiếu sót trong việc thực hiện trọng trách, nhiệm vụ quan trọng của chi Đoàn thôn. Nhận thấy sự đi xuống trong phong trào đoàn của thôn, đầu năm 2015 Cấp ủy, Ban thường vụ xã đã chỉ đạo kiện toàn lại bộ máy của BCH chi đoàn thôn nhằm đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ.
          Đối với công tác xây dựng Đảng, trong năm 2014 BCH đã giới thiệu 3 đoàn viên ưu tú để Chi bộ xem xét kết nạp vào hàng ngủ của Đảng, Trong quá trình phấn đầu rèn luyện, đến đầu năm 2015 tất cả 3 đ/c trên đã được cấp ủy kết nạp đứng vào hàng ngủ của Đảng, cũng trong năm 2015 BCH chi đoàn cũng giới thiệu 1 Đ/c đoàn viên ưu tú để Chi bộ giới thiệu tham gia lớp Cảm tình Đảng. Bên cạnh đó, BCH Chi đoàn luôn cố gắng vận động đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận động đoàn viên nhiệt tình tham gia vào các hoạt động và phong trào của Chi đoàn cũng như Đoàn cấp trên phát động... Qua đó để đánh giá năng lực, chất lượng và tiêu chuẩn của đoàn viên, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú để chi bộ xem xét kết nạp vào hàng ngủ của Đảng.
          4. Công tác tập hợp thanh niên.
          Cũng trong năm 2015 công tác tạo sân chơi, tập hợp lực lượng đoàn viên trong chi đoàn đã có nhiều bước tiến. Trong thời kỳ mà tư tưởng của nhiều đoàn viên, thanh niên đang có dấu hiệu đi xuống, xa rời đoàn thể thì công tác tập hợp thanh niên được BCH chú trọng, cụ thể:
          - BCH cũng đã tổ chức giao hữu bóng đá giữa đoàn viên các tổ trong thôn trong dịp hè và tết Ất Mùi.
          - Tổ chức cho đoàn viên chi đoàn tham gia giải bóng đá thanh niên nông thôn năm 2015.
          - Huy động lực lượng đoàn viên trong chi đoàn tham gia vào các chiến dịch hè do đoàn cấp trên phát động.
          Qua các hoạt động đó các đồng chí đoàn viên trong chi đoàn thôn Lương Mai đã ngày cang nhận rõ được vai trò của mình trong đoàn thể, khơi dậy tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” trong chi đoàn.
          II. NHỮNG TỒN TẠI VÀ HẠN CHẾ
          1. Trong năm 2015 do điều kiện BCH mới kiện toàn nên còn gặp nhiều khó khăn trong quá tình tổ chức và thực hiện các phong trào của đoàn thanh niên.
2. Đội ngủ của BCH đôi lúc còn thờ ơ, thiếu tâm huyết vơi phong trào của đoàn thôn, thực hiện nhiệm vụ một cách qua loa, còn thụ động. BCH chi đoàn cũng còn ỷ lại vào các phong trào do đoàn cấp trên phát động mà chưa tạo được phong trào, chiến dịch nào trong chi đoàn thôn để tập hợp thanh niên.
3. Hầu hết các đồng chí đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn còn thơ ơ, đùn đẩy và ỷ lại đối với phong trào của chi đoàn thôn. Đối với các đồng chí đoàn viên trẻ thì vẫn còn rụt rè, e ngại khi tham gia các hoạt động của chi đoàn.
          4. Nguồn kinh phí cho hoạt động của BCH còn hạn hẹp và gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tổ chức các hoạt động cho đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn.
 
III. NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
          1. Nguyên nhân của kết quả đạt được
          Trong năm 2015, có được kết quả trên là nhờ sự lãnh, chỉ đạo sâu sát của Cấp ủy Chi bộ thôn Lương Mai, sự quan tâm giúp đỡ của các ban ngành, đoàn thể trong thôn để chăm lo và giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác thanh niên,  bên cạnh đó tổ chức đoàn đã có nhiều hoạt động, phong trào thiết thực, tăng cường khả năng đoàn kết, tập hợp thanh niên trong chi đoàn.
          Mặc dù đội ngũ cán bộ của BCH chi đoàn còn nhiều yếu điểm, nhưng được sự đồng tình giúp đỡ, phối hợp của tất cả các đồng chí đoàn viên trong chi đoàn, nên BCH cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của năm 2015.
          2. Nguyên nhân tồn tại hạn chế
          Một số hoạt động, phong trào của đoàn cấp trên triển khai chưa được sâu rộng đến chi đoàn do đó việc nắm bắt tình hình và phối hợp và triển khai thực hiện các hoạt động còn gặp nhiều lúng túng.
          Số lượng đoàn viên trong chi đoàn mặc dù tương đối lớn nhưng đa số các đoàn viên thanh niên đều, đi học và đi làm ăn xa nhà nên khó khăn trong công tác tập hợp, huy động thanh niên tham gia vào các phong trào của Đoàn thanh niên.

PHẦN II: DỰ THẢO PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016
                    I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG
“Xây dựng tổ chức đoàn thanh niên thôn Lương Mai lớn mạnh, gây dựng và phát triển phong trào thanh niên, vận động tối đa nguồn lực thanh niên trong thôn tích cực tham gia vào các hoạt động của chi đoàn, phát triển sân chơi và tạo hoạt động thiết thực cho các đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn”
         
          II. CÁC CHỈ TIÊU ĐỀ RA
          1. Giáo dục tư tưởng cho đoàn viên thanh niên trong thôn, tìm kiếm,  bồi dưỡng và giới thiêu 1-3 đoàn viên ưu tú học lớp cảm tình Đảng và phấn đấu để chi bộ xem xét kết nạp vào hàng ngủ của Đảng.
          2. Xây dựng và huy động nguồn quỹ cố định từ 4 triệu đến 6 triệu đồng cho chi đoàn để tham gia các hoạt động do đoàn cấp trên cũng như chi đoàn phát động.
          3. Tổ chức giải bóng đá cho đoàn viên thanh niên trong 6 tổ vào dịp chào mừng ngày lễ Làng Lương Mai 12/6 Âm lịch.
          4. Thành lập CLB bóng đá sân mini thôn Lương Mai
          5. Huy động đoàn viên thanh niên tham gia phát quang đường làng ngõ xóm vào dịp tết Đinh Dậu (2017) và tham vào các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới.
          6. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong thôn tổ chức hội diễn Văn nghệ mừng Đảng mừng Xuân Đinh Dậu 2017. Tổ chức giao lưu gặp gỡ con em đoàn viên thanh niên làm ăn xa về quê đón tết.
          7. Chuẩn bị và thực hiện tốt các hoạt động, phong trào theo Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2016 của Ban thường vụ xã Đoàn.
          III. CÁC GIẢI PHÁP.
- Bám sát chương trình hoạt động của Đoàn cấp trên, lên kế hoạch để thực hiện.
- Tranh thủ sự lãnh, chỉ đạo của Cấp ủy Chi bộ, sự quan tâm giúp đỡ của các hệ thống chính trị trong thôn, Hội đồng hương Thôn Lương Mai tại Miền Nam để huy động nguồn quỷ để hoạt động, tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên trong chi đoàn.
- Vận động đoàn viên, khơi dậy lòng nhiệt huyết cho thanh niên trong chi Đoàn thông qua các hoạt động, phong trào, huy động các đoàn viên trẻ tham gia vào các hoạt động của chi đoàn nhằm tạo nguồn lực cho phong trào Thanh niên trong những năm tiếp theo.
 
 
Nơi nhận:
- Ban TV xã Đoàn;
- Cấp ủy Chi bộ;
- Lưu.
TM. BCH CHI ĐOÀN
BÍ THƯ
 
 
 
 
 

Nội dung bình luận

Chỉ chấp nhận bình luận bằng tiếng Việt có dấu, những bình luận sai qui định sẽ bị xóa.

Nhấn Shift + Enter để xuống dòng. Bình luận tối đa 300 ký tự. 0 ký tự

Lê Viết Hoài Đổng Vào lúc 03:04 - 04/02/2016 Khơi dậy tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” trong chi đoàn.

Lê Viết Hoài Đổng Vào lúc 03:05 - 04/02/2016 BCH cũng đã tổ chức giao hữu bóng đá giữa đoàn viên các tổ trong thôn trong dịp hè và tết Ất Mùi. (Có hay ko)

Lê Viết Hoài Đổng Vào lúc 03:30 - 04/02/2016 3. Tổ chức giải bóng đá cho đoàn viên thanh niên trong 6 tổ vào dịp chào mừng ngày lễ Làng Lương Mai 12/6 Âm lịch. 4. Thành lập CLB bóng đá sân mini thôn Lương Mai 6. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong thôn tổ chức hội diễn Văn nghệ mừng Đảng mừng Xuân Đinh Dậu 2017.

Lê Viết Hoài Đổng Vào lúc 03:03 - 04/02/2016 Báo cáo rất đẹp, tất cả trên giấy tờ cả !

Lê Viết Hoài Đổng Vào lúc 03:59 - 04/02/2016 CHO THÊM AVATAR CHO HOÀNH TRÁNG !

Scroll To Top